MIR Spirometers Начало Модели и цени Заявки Контакти

Инструкция за употреба на SpiroLab III

Новият SpiroLab III®
* Автономен апарат със собствен дисплей, клавиатура и принтер
* Памет с капацитет за над 6000 спирометрични изследвания
* Интерфейс: RS232, USB, Bluetooth
* Система за измерване на поток/обем с цифрова турбина, без необходимост от калибрация
* Температурен сензор за автоматична температурна компенсация
* Захранване: акумулаторна батерия и мрежов адаптер
* Диапазон за измерване на обема: 10 L
* Диапазон за измерване на потока: 16 L/s
* Цветен течнокристален дисплей
* Софтуер с анимация, удобен за работа с малки деца
* Пълна буквено-цифрова клавиатура
* Измервани параметри от спирометъра: FVC, FEV1, PEF, FEV1/FVC, FVC, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, FEF2575, FEF25, FEF50, FEF75, FEV3, FEV3/FVC, FEV6, FEV1/FEV6, FET, VEXT, FIVC, FIV1, FIV1/FIVC, PIF, MVVcal, VC, ELA, IVC, IC ERV, TV, RR, Ti, Te, TV/ti, ti/Ttot, MVV


Цена: До поискване + многократна турбина
Цена: До поискване + 100 броя еднократни турбини
Цена: До поискване + многократна турбина и Оксиметрия
Цена: До поискване + 100 броя еднократни турбини и Оксиметрия


Назад